Joghurt Becherware

Joghurt natur 0,1%
frischli Joghurt Natur 0,1%
Joghurt natur 3,5%
frischli Joghurt Natur 3,5%
Joghurt-Creation 4-fach sortiert 3,5%, 100 g
Land-Joghurt 4-fach sortiert 3,5%, 125 g
Land-Joghurt 4-fach sortiert 3,5%, 150 g
Jovel 4-fach sortiert 100g
frischli Jovel 3,5%, 100gr
Jovel 4-fach sortiert 125g
Jovel 4-fach sortiert 0,1%, 100g
Jovel 4-fach sortiert 0,1%, 125g